5 bước đánh giá rủi ro tại nơi làm việc

Hướng dẫn dành cho người sử dụng lao động, người lao động và đại diện của họ. ( Tài liệu An toàn lao động của tổ chức lao động quốc tế ILO)

Làm thế nào để đánh giá rủi ro tại nơi làm việc? Hãy tuân theo năm bước trong Hướng dẫn như sau:

Bước 1: Xác định các mối nguy hiểm;

Bước 2: Xác định những người có thể bị ảnh hưởng và ảnh hưởng như thế nào;

Bước 3: Đánh giá rủi ro – Xác định và quyết định các biện pháp kiểm soát rủi ro về an toàn và sức khỏe;

Bước 4: Ghi lại người chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp kiểm soát rủi ro, và khung thời gian;

Bước 5: Ghi lại những phát hiện, giám sát và rà soát việc đánh gia rủi ro, và cập nhật khi cần thiết.

z3279633178449_04efe2ee29d664ddba77aafe50c24112

Mẫu đánh giá rủi ro trong tài liệu thể hiện các bước đánh giá rủi ro theo trình tự và rất dễ dàng ghi nhận kết quả đánh giá theo phương thức đơn giản và sẵn có.

Đánh giá rủi ro tại nơi làm việc là một trong những công cụ chính giúp nâng cao điều kiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc. Do đó, hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người lao động và doanh nghiệp, cũng như tuân thủ pháp luật ở nhiều nước. Nó giúp mọi người tập trung vào những rủi ro nổi cộm tại nơi làm việc – những rủi ro có khả năng gây tác hại thực sự.

Thực hiện tốt đánh giá rủi ro tại nơi làm việc sẽ góp phần bảo vệ người lao động bằng cách xóa bỏ hoặc hạn chế tới mức thấp nhất những nguy hiểm và rủi ro liên quan tới công việc. Việc này cũng sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp vì tổ chức công việc tốt hơn thường đồng thời làm tăng năng suất lao động.

Phương pháp được trình bày trong hướng dẫn này không phải là cách duy nhất tiến hành đánh giá rủi ro. Còn có nhiều phương pháp đánh giá phù hợp khác, đặc biệt là với các rủi ro và các trường hợp phức tạp hơn. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng đây là phương pháp dễ thực hiện nhất đối với đa số các tổ chức, đặc biệt là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trân trọng cảm ơn độc giả !
273544683_459405635862057_98126846797857747_n

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương có địa chỉ tại Đường An Định, Phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

  Email: antoanlaodonghd@gmail.com

0913 643 688
0904 052 152
02203 866 119

Bản đồ

Bản quyền thuộc về Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

<